محسن دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نگرانی امروز ما سرعت علم در ایران است چرا که این سرعت آن قدر زیاد است که کشورهای دیگر نسبت به ما عقب می‌مانند و ما از این امر نگران هستیم.
۲۶ تير ۱۳۹۱ – ۱۴:۱۱ – کد خبر: ۱۱۹۱۰۲ – لینک منبع

دوستی نوشته بود:
حرف های آقای دزفولی من را یاد این حکایت انداخت: دو نفر مست و پاتیل آخر شب راهی خانه شان بودند که وارد یک کوچه بن بست شده و به انتهای کوچه رسیدند.
اولی به دومی گفت بیا دیوار رو هل بدیم و بریم جلو!
کت هاشان را در آورند و گذاشتند کنار دیوار و شروع کردند به دیوار را فشار دادن!
دزدی رسید و آنها را سرگرم دید. کت هاشان را برداشت و رفت.
بعد از چند دقیقه یکی از مست ها نگاه کرده و دید از کت هاشان خبری نیست. رو کرد به رفیقش و گفت:
خیلی جلو رفتیم. بهتره برگردیم و کت هامان را بیاوریم!!