بعد از نسخه 2000 ویندوز مایکروسافت افزوده شدن زبان فارسی استاندارد به این سیستم عامل کاربران فارسی زبان را خوش حال کرد. اما چند مشکل کوچک باقی ماند:

در استاندارد ویندوز، جای ژ و پ مطابق صفحه کلیدی که در بازار ایران فروخته می‌شود نیست.
ی و ک در آن اصلاح شده و دیگر عربی نیست که […]