هر چند که دارک‌نت برای خیلی‌ها جایی ترسناک و ناشناخته است و می‌تواند برای مبتدیان حطرناک باشد ولی دیدن سایت HiddenWiki و لینک‌های درج شده در آن برای آشنایی تازه‌کارها با این فضا بد نیست، هر جند ابزار خاص خودش یعنی مرورگر Tor را می‌طلبد و از لین زیر قابل دسترسی است:
http://zqktlwiuavvvqqt4ybvgvi7tyo4hjl5xgfuvpdf6otjiycgwqbym2qad.onion/
You may visit HiddenWiki […]