هر چند که دارک‌نت برای خیلی‌ها جایی ترسناک و ناشناخته است و می‌تواند برای مبتدیان حطرناک باشد ولی دیدن سایت HiddenWiki و لینک‌های درج شده در آن برای آشنایی تازه‌کارها با این فضا بد نیست، هر جند ابزار خاص خودش یعنی مرورگر Tor را می‌طلبد و از لین زیر قابل دسترسی است:

http://zqktlwiuavvvqqt4ybvgvi7tyo4hjl5xgfuvpdf6otjiycgwqbym2qad.onion/

You may visit HiddenWiki site using Tor Browser via their new V3 domain address mentioned above to get a trusted list of tor websites.