عرض شود که
ایران در جای مهمی قرار دارد. دعوا بر سر لحاف ملاست وگرنه هسته ای و حقوق بشر برای جهانیان کشک است. یک روز به انرژی هسته‌ای گیر می‌دن، بعدش به انرژی بادی گیر می‌دن که یه وقت بادمون در نره! حکومت ایران هم که می‌خواد مدیریت جهان رو برعهده بگیره و خیلی چیزها رو […]