بی خود وقت ارزشمندتان را برای موارد زیر تلف نکنید.

۱. بهینه سازی، پاک سازی و یک پارچه سازی رجیستری ویندوز
Registry Cleaning, Optimization and Defragmentation

۲. یک پارچه سازی اطلاعات SSD
SSD Optimization and Defragmentation
(البته در مورد دوم فقط منظورم استفاده نکردن از Defrag است و استفاده از ‌Trim و موارد دیگری که برای بهینه سازی SSD کاربرد دارد، خوب است.)

۳. یک پارچه سازی هارد دیسک های مجازی
Virtual Disk Defragmentation

۴. نکه تکه کردن فایل مربوط به هارد مجازی در اندازه های ۲ گیگابایتی
Splitting Virtual Hard Disk File into multiple 2GB Files
البته این مورد اخیر برای رسانه های ذخیره سازی خاصی که فرمت فایل سیستم آن ها از اندازه های بیش از ۲ گیگابایت پشتیبانی نمی کند، لازم است و نمی توان از آن گذشت. هم چنین در تهیه پشتیبان های کلی در مواقعی که با یک تغییر کوچک لازم می شود کل هارد ماشین مجازی را کپی کرد، بد نیست.

تست های تخصصی و نمودارهای مختلف نشان می دهند که موارد بالا در کارآیی و بازده سیستم شما افزایش محسوسی نخواهد داشت.

خلاصه از ما گفتن بود!