دوستی به طنز نوشته بود که بالاخره کدام درست است؟

هر روزتان نوروز
یا
کل یومٍ عاشورا

به اختصار عرض شود که به نظرم رسید که هر روزتان نوروز یعنی:

هر زمان (نفس) نو می‌شود دنیا و ما
بی خبر از نو شدن اندر بقا
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی‌ست
مصطفی فرمود دنیا ساعتی‌ست

مثنوی معنوی، دفتر یکم، بخش ۶۲، ابیات ۳۸ و ۳۶

اما کل یومٍ عاشورا یعنی هر روز (و هر آن) ستم و داد در مقابله با همند هم چنین دانش و فرهی در مقابله با نادانی و جهل و این مساله مختص کربلا نیست و در جای جای جهان جاری و ساری است چرا که کلّ ارضٍ کربلا.
باشد که طرف داد و دانش و حسین علیه السّلام باشیم.

التماس دعا
شام غریبان سوم آبان ١٣٩۴