امسال که بی تو آمد / سیگار و سبزه ی رنگ پریده
سکه های اصحاب کهف / چند سین افسرده ی من شدند!
عطر تو در ریه های مه گرفته ام / گم شد
همه ی دنیا / از کوچه ی متروک من گذشتند
اما هیچ کدامشان / حتی شبیه تو نبودند
بعد از تو سیرک بزرگی ست جهان / که باید جدی ترین عاشقانه ها را / گریست و گفت!
این یک شعر نیست / یک سنگ قبر است / برای یک دوست.

انا لله و انا الیه راجعون
سعید تقوایی (آق سعید خودمون) دیروز در سانحه رانندگی از دنیا رفت. روحش شاد…