یکی از کارهای متداول، تغییر دادن مکرر IP Address و Subnet Mask و Default Gateway و DNS Server ها برای کار کردن در شبکه های مختلف (مخصوصا برای کسانی که در طول هفته با Laptop به مکان های متفاوتی می روند.) می باشد. برای خودکارسازی این امر، ابتدا یکی از تنظیمات را وارد کرده و سپس برای export کردن تنظیمات فعلی شبکه خود دستور زیر را اجرا کنید:

netsh -c interface dump > c:\config1.txt

آن گاه تنظیمات دوم را وارد کنید و همان دستور بالا را وارد کنید با این تفاوت که به جای config1.txt نام دیگری مثلا config2.txt را وارد کنید. این عمل را برای تمامی تنظیمات مختلف شبکه ای خود تکرار کنید. از این به بعد برای برگرداندن هریک از تنظیمات ذخیره شده بالا می توانید از دستور زیر استقاده کنید:

netsh exec c:\config1.txt

بدیهی است که به جای config1.txt می توان هر نام دیگری را قرار داد. هم چنین برای راحت تر شدن کار می توانید، ‌دستور بالا را نیز در یک فایل bat قرار دهید تا انجام تنظیمات مختلف شبکه ای فقط با یک کلیک صورت پذیرد. می توانید پسوند txt را با پسوند اختراعی خودتان مانند ncf جایگزین کرده و ویندوز را به گونه ای تنظیم کنید که این پسوند را با دستور لازم که در بالا آمده است به طور خودکار باز کند.

پ. ن.: سیستم عامل مک قابلیتی با عنوان Location در قسمت شبکه اش دارد که به آسانی با آن می توان تنظیمات متفاوت شبکه ای را به عنوان Location های مختلفی ذخیره کرده و در هنگام نیاز آن ها را بازخوانی کرد و نیاز به این همه دنگ و فنگ ندارد!