از همه فامیل، دوستان و آشنایانی که طی این چند سال اخیر مرا از الطاف بی پایان خود بی نصیب نگذاشته اند کمال تشکر، آرزوی سلامتی و شادکامی و التماس دعای خیر دارم.
به خصوص:
مونا عبرانی، مهدی بهزاد، حمید لاهوت، کیوان حجیجی، امیر شیشه گر، محمد رضا مصباح، سید حسین سیدزاده، پوریا تابعیان، صادق عبرانی، علی […]