فحش بد است؟

اگر کسی فحش کش دار بهت داد شاید باید به خود شک کنی!

By |فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۱|دری وری|۰ Comments

بد، زشت، خوب

سال ٨٨ بد نبود اما تا دلتان بخواهد سال ٨٩ مزخرف و بد بود.

سال ٩٠ هم فقط ريكاوري سال ٨٩ بود.

اميدوارم سال ٩١ خوب باشد.

سال اميد بر همه مبارك.

By |فروردین ۱ام, ۱۳۹۱|دلنوشته|۱ Comment

به بهانه سال نو

راه نو شدن را بايد دانست، وگرنه بهار كه يك فصل تكراريست.

By |فروردین ۱ام, ۱۳۹۱|دلنوشته|۰ Comments