عرض شود که
ایران در جای مهمی قرار دارد. دعوا بر سر لحاف ملاست وگرنه هسته ای و حقوق بشر برای جهانیان کشک است. یک روز به انرژی هسته‌ای گیر می‌دن، بعدش به انرژی بادی گیر می‌دن که یه وقت بادمون در نره! حکومت ایران هم که می‌خواد مدیریت جهان رو برعهده بگیره و خیلی چیزها رو به خیلی جاها صادر کنه که خب جور در نمی‌آد. از اون طرف انقلابیون ۵۷ هنوز فکر می‌کنن خود خود خودشون انقلاب کردن ولی خب مشخصا بدون هماهنگی با کدخدایان جهان این جور مسایل شدنی نیس و واضحه که همیشه یه هماهنگی ریزی بین حکومت اسلامی با همه دشمنانش هست که در واقع دارن ازش منفعت می‌برن. شعار نخ‌نمای نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی هم بد جور پوسیده. از اون اور تا دسته شرقی! بعدش نه غربی فقط در حد فحش و بی ادبی به آمریکای جنایت‌خوار. جمهوری در حد انتخابات نمایشی و دستوری و نهایتا اسلامی در حد گیردادن به روسری حانم‌ها و راه ندادنشون تو استادیوم. حالا اگه این جکومت می‌تونست …

برم غذام سوخت! تکمیلش می‌کنم.