به دنبال شبی که با دوستان عزیز وقت گذراندیم و خیلی به بنده خوش گذشت،‌ برخی از دوستان، آهنگ هایی که در خودرو گوش کردیم را خواستند. تعدادی از آن ها را در دراپ باکس گذاشته ام که لینک آن ها در زیر آمده است:
قبیله لیلی https://db.tt/r6nhRrQ5

ستاره های سربی https://db.tt/tKbctynL
گلنار https://db.tt/CNn4XgiD
کی اشکاتو پاک می کنه […]